"Kærlighed gør ikke blind"

af Poul og Birgitte Nygaard

2009
1. udgave
1. oplag
ISBN(13) 978-87-7517-813-1

49,00 DKK

eller på E-bog for 22,10 kr

https://www.williamdam.dk/e-boeger/kaerlighed-goer-ikke-blind-en-bog-om-at-leve-i-parforhold__188756

Hvis parforholdet skal trives, kræver det en bevidst indsats og viden om, hvordan vi påvirker og får det bedste frem i hinanden. I bogen giver Poul og Birgitte Nygaard deres idéer til og bud på et godt samliv. De er henholdsvis læge og terapeut og afholder i fællesskab kurser og foredrag om bl.a. parforholdet. I Kærlighed gør ikke blind deler de ud af deres erfaringer herfra og fra deres egne oplevelser i et snart 30-årigt forhold. Deres hensigt med bogen er, at vi som par dagligt oplever os selv og hinanden som noget særligt, og at vi husker at give udtryk for det.

Bogen kommer omkring en række centrale og vigtige emner i parforholdet, bl.a. livssyn, svigerfamilie, hemmeligheder, tilgivelse, seksualitet, ærlighed, pligter, sorg, samtale og skilsmisse og giver derudover konkrete forslag til praktiske øvelser, som det enkelte par kan gå i gang med.

Deres tanker, iagttagelser og råd vil være en stor inspiration og hjælp til alle, der ønsker at tage vare på parforholdet og familiens trivsel. Og forhåbentlig vil bogen give anledning til gode samtaler og diskussioner og fornyelse, forbedring og opblomstring i parforholdet.

Bogen udkom februar 2009, kan bestilles ved boghandlere eller direkte fra forlagets hjemmeside.

_____________________________________________________________

Ægteparret, pædagog /psykoterapeut Birgitte Nygaard og læge Poul Nygaard, har skrevet denne lille brugsbog.
De har været gift med hinanden i 30 år, har en familie sammen og har også i mange år undervist sammen. De har bl.a. undervist i Prep, et pædagogisk kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres parforhold, i sorggrupper for børn og familier, der har mistet nærstående familiemedlemmer, i foreningen Savn, en pårørendeforening for indsatte i fængsel, ligesom de begge har en omfattende rådgivningspraksis mv.
De brænder for temaet, er båret af en optimisme og tro på, at det kan nytte at tænke sig om og investere i sit parforhold. De sammenligner det at tage vare på sit parforhold med at være omhyggelig med at vedligeholde sin bil eller andre redskaber i hjemmet. Det går ikke uden at udvise omhu.
Forfatterne deler deres bog op i temaer, f. eks. at bevare kærligheden -sjov, glæde og venskab - kærlighedens sprog- samtalen.
Selvom det livgivende og positive gennemsyrer deres erfaringsmateriale, lægger de i andre temaer op til, at det svære, det mørke og problemfyldte også skal have den nødvendige plads i familien og i parforholdet. Temaer som voldsomme ændringer i parforholdet - uhensigtmæssig adfærd - den sammenbragte familie præsenteres.
Dette fordi forfatterne ønsker at komme dybere ned i samlivets basale forudsætning: at nå hinanden, aldrig at føle sig forladt og uønsket, også selvom det kan være nødvendigt at vende ryggen til hinanden og følge egne veje en tid.
Bogen er bygget op på personlige historier, hvor forfatterne ærligt fortæller om de klemmer, de selv har været i og været vidne til og hvordan de har slidt sig ud af problemerne.. De udtrykker meget naturligt og selvfølgeligt, at de evigt harmoniske og problemløse familier ikke findes, det er en illusion, som ganske vist bliver markedsført i mange sammenhænge.
De anviser konkrete og praktiske måder at arbejde på at finde frem til hinanden. De siger således” at det er i relationen kærligheden viser sig, det er her vores kærlige tanker bliver til kærlige handlinger eller det modsatte”.
Det er disse refleksioner og forslag til handling der gør bogen velegnet som brugsbog. Det kan være inspirende og måske også hjælpsomt, dersom familier, par eller nære venner udvælger et kapitel og diskuterer egne forhold udfra en sådan ramme.
Der er ikke noget ”damebladsrådgivning” i forfatternes præsentation og forarbejdning af valgte problemstillinger Det ses også tydeligt, at begge forfattere har en solid og bred teoretisk baggrund.

Forfatterne redegør for deres værdiorientering på en overbevisende og jordnær måde. De bekender sig som kristne, og gør dette til en selvfølgelig og altid nærværende præmis i deres arbejde. Biblen bliver en vigtig kilde til forståelse og handlinger, hvor de er sammen med mennesker der har behov for deres hjælp.
De gør dette uden på nogen måde at være bedrevidende eller agiterende, men fremstår tværtimod som yderst tolerante og nysgerrige overfor andres værdiorientering. De har dyb respekt for anderledes tænkende Det er det, der gør dem til mennesker, mange gerne vil betro deres livsvigtige tanker og følelser til, således som det også fremgår af de mange eksempler i bogen.
Bogens titel: kærlighed gør ikke blind- den ser det væsentlige, fremstår som en klar linje i bogen.

Som mangeårig supervisor for forfatterne kan jeg kun anbefale, at deres tanker og handlinger kommer ud til en bredere kreds, bl.a. ved denne bog.

Lis Hilgaard.

Kan lånes på biblioteket, købes i boghandler eller bestilles over nettet direkte fra Unitas. (NB. porto oveni)