Egenterapi i gruppe

Egenterapi i gruppe.

Egenterapi i gruppe - Aalborg
Gruppen henvender sig til fagfolk og personer med en social-faglig baggrund som fx
lærere, sygeplejersker, pædagoger og andre med interesse for det terapuetiske område, herunder
studerende på terapeutiske uddannelser.

Formålet med terapigruppen er, at deltagerne opnår større selvindsigt og arbejder
med koblingen mellem det faglige og det personlige. Det er vores erfaring, at man
både personligt og som fagperson får et stort udbytte af at arbejde med sig selv sammen
med andre. Vore mønstre bliver tydeligere når vi udforsker dem sammen med
andre.

Forløbet tæller i forhold til optagelse i Psykoterapeutforeningen, hvor der kræves 250 timers egenterapi.

Datoer:

To onsdage pr. måned kl 16 - 20.

Sted:

Østre Alle 41, 9000 Aalborg

Tilmelding:

Man kan tilmelde sig til et forløb
på 4 gange á 4 timer, med mulighed
for forlængelse på yderligere
4 gange.

Pris: for 4 gange 3500 kr.

Undervisere:

Birgitte Nygaard Pædagog, familie- og psykoterapeut MPF
Inger Hansen, Lærer, familie- og psykoterapeut

Vi er begge uddannet på Kempler instituttet i 2000 , og har i en årrække afholdt forskellige kurser indeholdende egenterapi sammen.