Familiesorggruppe

Hjælp til familier der har mistet en mor/far.
 

http://www.familiesorggruppen.dk for at gå til hjemmesiden


På landsplan mister ca. 3.000 børn hvert år en mor eller far, hvilket svarer til ca 300 børn i Nordjylland. 
Når dette sker, har familiemedlemmerne meget brug for hinanden, da det er i det nærmeste netværk vi alle henter den bedste hjælp.
Vi vil gerne hjælpe familierne til at leve med sorgen sammen. Dele oplevelser med andre familier der har prøvet næsten det samme.

Derfor tilbyder vi familiesorggruppe forløb for familier der har mistet et familiemedlem.

Vi har siden 2002 haft sorggrupper for familier i Nordjylland der har mistet en mor eller far. Langt de fleste har mistet ved pludselig uventet død - ulykker, sygdom og selvmord.
 
Fra 2008 til 2012 var familiesorggruppen en del af børns vilkårs sorgtilbud.

Vi har både set og hørt fra familierne, at det er noget helt særligt at være i gruppe, forældre og børn sammen.

På weekenden vil der være mulighed for at dele sin historie med andre.
Vi skal også lege, være kreative og sammen stå for madlavningen.

På eftermiddags/aften møderne (kl. 17 til 20) vil vi lave mad sammen og ellers fortsætte samtalen i gruppen.
Børnene vil mødes til leg og snak om det svære at leve livet uden en mor eller far.

Forsamtaler på Østre allè 41 inden opstart i sorggruppen.
"Weekend" holdes på lejre i Nordjylland.
Indkvartering i familierum.
Samtaleeftermiddage/aftener: Produktionsskolen i Ålborg, kantinen.

Pris: forløbet er gratis.

Invitationer er blevet sendt ud til samtlige praktiserende læger i Nordjylland.

Der var et filmklip fra NRK1, Norges Tv, fra sommeren 2007 om vores familiesorggruppe. Indslaget kommer ca. 20 min inde i programmet "Kos og Kaos" udsendelsen fra 4/9 2007. 

Interview med Birgitte fra 14/10 på P1 om familiesorggruppen.
http://www.dr.dk/P1/Vita/Udsendelser/2008/10/2008/10/06135913.htm" Vita. Når far eller mor dør." Findes ikke mere på nettet men lydfilen kan mailes.

Artikel fra ugeskrift for læger om vores familiesorggruppe under fanen "Interwievs mm". 
Vi fik supervision hos Lis Hilgaard, Hals.


Vi har mange voksne mennesker i samtale som har et besværligt voksenliv fordi ingen hjalp dem da de var børn og mistede en far eller mor.
For at forebygge at det skal ske for de børn der mister i dag vil vi gerne med vores familietilbud være med til at fremme familiens sundhed ved:
-At støtte familier der ved død, uanset dødsmåden ( selvmord, ulykke, naturlig død ) har mistet et familiemedlem.
-At familier der har mistet et familiemedlem møder andre familier i samme situation og oplever at de ikke er alene om at være i denne situation.
-At børnene sammen med deres mor eller far gennemlever sorgen, så de senere bliver i stand til at knytte sig til andre mennesker igen uden angsten for at miste står i vejen.
-At familierne på trods af sorgen/savnet får et godt liv.

Vi har både set og hørt fra de familier der har deltage i de forrige grupper, at det er noget særligt at være i gruppe forældre og børn sammen
Se også artikel fra ugeskrift for læger og Nordjyske stiftstidende nedenfor.

Vi henvender os årligt til ca 7-10 familier. Gruppeforløbene starter 2 gange årligt.

Det er lykkedes at få både børn og voksne til at fortælle sin historie og det er disse historier der har bestemt indholdet af samtalerne vi har haft.
Alle har haft den oplevelse at de er unikke selv om de har mange ting til fælles.

Vedr. Artikler mm. se nedenfor.
 
Familieforløbet har været financieret af fonde o.lign. Nordjyllands amts sundhedsfremmepulje har støttet i 2002 og Lionsklubber og et par kommuner siden. Vi har søgt mange fonde og fået mange afslag.
En stor tak til alle der har støttet og støtter.

_____________________________________________________

Stikord til ”nærvær i samværet” med familier i sorg
• Give børnene støtte og accept af alle tab - også kæledyret der dør, venner der svigter, flytter olign.
• Sorgen er kærlighedens pris.
• Dække familiernes behov for at finde ud af hvem vi er , skabe tryghed.
• Tage familierne alvorligt, det de føler er ok, de burde ikke føle anderledes.
• Møde familierne hvor de følelsesmæssigt befinder sig, når der eksempelvis opstår ” Altzheimer Light ”.
• Børn er ikke små voksne og skal derfor ikke fastholdes i samtalen. Kunsten er at følge børnene, gå ud og ind af det svære sammen med dem.
• Ikke lade børnene være ensomme med de tanker der trænger sig på når døden, meningløsheden og aleneheden er blevet virkelighed for dem.
• ”Banke på” hos børnene, fortælle dem at vi gerne vil lytte , hvis de vil fortælle.
• Respektere børnenes og de voksnes nej til samtale.
• Vi må ikke forherlige døden som et bedre sted end livet.
• Døden er uigenkaldelig, men kærligheden består.
• Den døde skal holdes i live i livet.
• Snak minder.
• Det er ikke helgener familierne mister men hele mennesker.
• Vi henter alle den bedste hjælp hos familie og venner
• Trøsten er at der ingen trøst er. Matt 2,18.. ( Bent Falk ).
• Vi skal kunne holde til at høre skriget fra Rama.
• Et barn har sagt : ”Mødre dør aldrig, de lever i deres børns hjerter”.

 

_____________________________________________________________

Hadesætninger

Når vi begyndte at samle på hadesætninger var det fordi vi så tydelig genkender os selv i stort set dem alle mere eller mindre.
Ordet hadesætninger ligger tæt op af det, vi kender som hadegaver, vi tror vi giver noget godt og i stedet efterlader vi ofte dem, vi vil hjælpe, ensomme og i værste fald forkerte.
Vi er blevet opmærksomme på at vi som hjælpere eller venner, ofte lægger ansvar og initiativ over på den svage


· Er du kommet over det ?
· Lad være med at tænke så meget på det.
· Livet går videre.
· Kom til mig, hvis der er noget.
· Kom til mig, hvis du vil snakke.
· Ring hvis jeg kan hjælpe.
· Det kan jeg godt forstå.
· Jeg ved hvordan du har det.
· Det kender jeg godt...fortæller om sig selv.
· Det bliver nok snart godt.
· Det var også det bedste.
· Der er sikkert en højere mening med det.
· Nu må du se fremad.
· At tage enkestemmen på.
· Nu må du ikke dyrke sorgen.
· Sådan må du ikke tænke (føle).
· Hold op med at græde, være så vred olign.
· Du klarer det vel nok flot.
· Går det godt ?
· Savner du din mor / far ?
· Har du lyst til at snakke om det ?
.       Vil du tale med nogen om det?


Birgitte Bredal Nygaard, Pædagog og familieterapeut.
Poul Nygaard, Praktiserende læge.
_________________________________________________________