Kurser for par

"Kærlighed gør ikke blind".         

Parkursus for venne/kollegapar.

Det er blevet så trendy at reklamere for "forkæl dig selv", "spa og wellnes" osv.

Det er der noget rigtig godt i, vi har alle brug for pauser i en travl hverdag.

Vi byder også ind i denne trend. 

Vores tilbud er et weekendkursus i vores dejlige sommerhuse for en gruppe vennepar eller kollegapar, en weekend for to sammen med to -seks andre par.

 

Sommerhuset ligger på en dejlig stor ugenert grund i Lyngså . Her er mulighed for  gode gå ture, et bad i havet (vinter) og et bad i vores udendørs spa, måske under en lysende stjernehimmel. Poul stiller også gerne op i pauserne til bordtenniskampe.             

 

Indkvarteringen vil være:

Syv små sommerhusværelser med dobbeltsenge.  Der er to badevæ relser i huset. Vi har holdt mange parkurser her og huset har altid fungeret rigtig godt.

 

Kursets form:

Oplæg i den store gruppe, efterfulgt af lidt fælles refleksion.

Derefter samtale med egen partner.

 

Oplæg vil omhandle emner som er kendte i alle parforhold

-Hvorfor blev det os to

-Hvorfor skal det stadig være os

-Forelsket hele livet?

-hvordan samtaler vi bedst

-Hvilke mål har vi for vores liv

-Hvad glæder os at foretage os sammen

-Hemmeligheder og løgne i forholdet

-Livets sorger og kriser

-Sex og sensualitet

-uhensigtsmæssige nstre og adfærd

-Værdier  og livssyn

-Holde af, holde om, holde ud

 

 

 

Hvem er kurset for?

For par i alle aldre og livsfaser. Nyetablerede par kan få gode kommunikationsvaner fra starten af deres forhold. Par, der har levet sammen i læ ngere tid, kan f å hjæ lp til at bryde då rlige kommunikationsvaner samt inspirere og videreudvikle det, som er godt i forvejen i deres forhold.

 

Pris 15000 kr. plus 800 kr/par til kost. Prisen dæ kker kost, 2 overnatninger og undervisning. Der er plads til 3-7 par.

 

 

Vi har væ ret gift siden 1976 og har tre voksne sø nner og tre bø rnebø rn.

Birgitte er uddannet pæ dagog og familieterapeut fra The Kempler institut Har altid arbejdet med bø rn/familier der har brug for sæ rlig omsorg i Dronninglund kommune og på onkologisk bø rneafdeling på Aalborg Sygehus. Arbejder nu som terapeut p å Ø stre Alle 41.

Poul er praktiserende læ ge i Aalborg, Ø stre Alle 41. Sammen har vi ledet sorggrupper for bø rn og familier i mange å r, også for Bø rns Vilkå r. Sammen holder vi kurser og foredrag om familielivet. Vi har tidligere lavet en del PREP kurser for par.

 

 

Tilmelding: Birgitte og Poul Nygaard, Ø stre Alle 41, 9000 Aalborg. Birgitte tlf. 22521256

Eller mail: famnyg@tdcadsl.dk

        

Vores bog af samme titel som kurset kan købes som E-bog fot 22 kr på:

 

  https://www.williamdam.dk/e-boeger/kaerlighed-goer-ikke-blind-en-bog-om-at-leve-i-parforhold__188756