Supervision

Supervision


Formålet med supervision er, at vi i dialogen om vores arbejde har muligheder for at blive dygtigere og få mod til gå nye veje.
Når vi arbejder med mennesker har vi mulighed for at påvirkes både positivt og negativt.
I supervisionen skulle vi gerne få en oplevelse af hvad der evt. ”driller” os i vores arbejde.
Når det bliver svært, overinvolverer vi os eller trækker os i forhold til den/dem vi arbejder med?

”Livet forstås baglæns, men leves forlæns.”
Citat: Søren Kierkegaard.
 
Derfor er supervision vigtigt, det at være i dialog om det vi har gjort for at kunne gøre noget nyt i fremtiden. Noget nyt til gavn for os selv og dem vi arbejder med.

famnyg@tdcadsl.dk   

Prisen for supervision er afhængig af om man er en eller flere samt varighed

Umanaq