Sorggruppe for bedsteforældre i Nordjylland

Sorggruppe for bedsteforældre i Nordjylland.

 

At være bedsteforældre til og støtte et barnebarn, der har mistet sin mor eller far og samtid rumme sin egen sorg, er voldsomt.

Sorggruppen for bedsteforældre giver mulighed for at finde glæden ved livet igen ved at møde og tale med andre, der også har mistet et barn/svigerbarn, og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale – får mod til at leve i den ny hverdag, at være der for børnebørnene og finde glæden ved livet igen.

 

        Temaer der skal tales om kunne være:

·                 Familiens historie

·                 Dødsfaldet, bisættelse, gravsted etc.

·                 Traditioner omkring mærkedage

·                 Hvor går vi hen, når vi dør

·                 Netværk er det der stadig

·                 Hverdagens problemer

·                 Familiens reaktioner på sorgen

·                 Hvordan udfyldes tiden/ tomrummet efter afdøde.

·                 Nye relationer, evt. ny stedmor/far til børnebørnene

Deltagerne er selv med til at bestemme, hvad vi skal snakke om.

Tid: Formiddage 9.30 - 12.
 

Sted: Østre alle 41, 9000 Aalborg


Pris: 200 kr pr gang, der serveres kaffe og te.

Familieterapeut Birgitte B Nygaard www.birgittenygaard.dk 2252 1256 – 9812 5656