Livshistoriefortælling

Livshistoriefortælling:
Kursus.
Målgruppe:

1. Venner, veninder, og vennepar, familier, der i gruppe synes det kan være spændende at kigge på egen histore.
2. Professionelle som arbejder med andre mennesker og deres  historier, som tror på at arbejdet med sin egen historie er en forudsætning for at gøre det bedre.

På kurset vil du få hjælp til at fortælle historien om dit liv.
Vi er alle unikke og har vores helt egen historie. Historien om vores liv kan glæde os selv, give os anledning til snakke med vores forældre, børn, søskende og vores øvrige netværk. Historien kan give os et nyt og anderledes billede af os selv end den vi i forvejen kender. At kende sin historie bagud giver ro og forståelse for hvorfor vi er som vi er.

Kurset vil veksle mellem oplæg og øvelser.
Emner der vil blive taget op:
Genogramer
Livslinjetegning
Netværkstegning

Vi respekterer at det er den enkelte der er ekspert på sin egen historie og selv bestemmer hvad der skal fortælles.

På kurset vil vi lægge vægt på faktuelle date, men i lige så høj grad på de historier der fortælles så som:
Hvad var man i min familie optaget af
Hvordan fejrede vi højtider, fødselsdage
Hvilke job havde man
Hvem omgikkes man
Hvilke livsværdier, tro, politisk stå sted, holdninger havde man
Hvad har jeg på godt og ondt taget med mig og givet videre
Hvem bestemte i min familie og traf afgørelser
Hvad dør man af i din familie

De bøger der som produkt kommer ud af kurset vil blive forskellige, da det er forskelligt hvad den enkelte lægger vægt på og hvor meget tid der bruges på bøgerne.....

Tid, varighed, pris og sted (fx Østre allè 41) : Efter aftale.